Bibliodrama som process: Leda och handleda (Swedish Edition) by Andrea Brandhorst,Heinz-Hermann Brandhorst,Heinrich Fallner

By Andrea Brandhorst,Heinz-Hermann Brandhorst,Heinrich Fallner

Bibliodrama är en inbjudan att undersöka en bibeltext med alla sinnen, med hela kroppen. Ett kreativt arbetssätt som aktualiserar Bibelns gamla berättelser in i nutiden både på individ- och samhällsnivå, i skärningspunkten mellan culture och förnyelse. Arbetssättet är användbart för olika åldrar både i församlingsarbete, kyrklig utbildning och skola.
Med Bibliodrama som procedure presenteras för första gången på svenska en handbok för arbete med Bibliodrama. Denna handbok vänder sig until eventually alla som arbetar med religions- och bibelpedagogik i olika sammanhang: församlingspedagoger, konfirmandmedarbetare, präster, pastorer, diakoner, lärare vid kyrkliga utbildningar och religionslärare i skolan.
Bibliodrama som method är en frukt av bibliodramarörelsens utveckling i Tyskland från 1970-talet och framåt. Boken ger en informativ och konkret inblick i Bibliodramats teori och praktik. Den innehåller en översikt över Bibliodramats estetiska och kroppsliga dimensioner, dess processorienterade arbetssätt, samt dess nära samband med exegetik och hermeneutik. Boken ger också många exempel på bibliodramats olika tillämpningar och utvecklingsområden.
Bibliodrama som approach är därför ett utmärkt hjälpmedel för den som vill fördjupa sin kunskap i processorienterat religionspedagogiskt arbete.
Den tyska originalutgåvan Bibliodrama als Prozess publicerades 1994 och den svenska översättningen har gjorts utifrån den tredje reviderade utgåvan (2012).
Sedan 2005 erbjuder bokens utgivare; Utbildningscentrum Lidingö, en tvåårig deltidsutbildning "Grundkurs Bibliodrama" och nyligen har en vidareutbildning för Bibliodramaledare tagit shape. Utbildningscentrum Lidingö kommer att uppgå i Bromma folkhögskola från hösten 2014. Välkommen!

Show description

Read or Download Bibliodrama som process: Leda och handleda (Swedish Edition) PDF

Similar other_2 books

3D Business Analyst: The Ultimate Hands-on Guide to Mastering Business Analysis

3D company research is a different fusion of 3 targeted specialties – enterprise research (BA), undertaking administration (PM) and lean six sigma (LSS) – with normally separate ability units and profession paths. even if, whilst the elements of those ability units are analyzed and understood, a transparent overlap emerges, and if used jointly, they supply the BA with the mandatory strategies, theories and terminologies to permit her or him to speak extra successfully with stakeholders utilizing their particular language, discover expectancies and upload extra worth to the association.

My 'd' Sound Box (Sound Box Books)

Little d has an experience with goods starting together with her letter's sound, similar to dolls, geese, canines, and a dozen donuts.

Pippie (eBoek): Die aangrypende verhaal van 'n klein dogtertjie se wonderbaarlike stryd om oorlewing, en geloof wat alles oorwin (Afrikaans Edition)

Op Oujaarsaand 2011 ontaard ’n lekker familiebraai in ’n skokkende nagmerrie toe ’n bottel vuuraanstekerjel in ’n pa se hande ontplof en op sy dogtertjie beland. Met eighty% brandwonde gee dokters vir die 2½-jarige Pippie Kruger internet ’n 10% kans op oorlewing. PIPPIE vertel op hartroerende wyse van die pynlike pad wat ma Anice, pa Erwin en hul gesin sedert dié ongeluk gestap het.

The Best Ten-Minute Plays 2013

During this publication you will discover fifty very good new ten-minute performs, all effectively produced through the 2012-2013 theatrical season. they're written in a number of types, a few sensible, a few will not be, a few comedian, a few are dramatic. The ten-minute play shape lends itself good to experimentation fashionable.

Extra resources for Bibliodrama som process: Leda och handleda (Swedish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.24 of 5 – based on 27 votes